Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Pretprotetska priprema pacijenta kod totalne bezubosti“ kandidatkinje Amine Mujkanović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.01.2023. godine do 21.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-28-1/23 od 20.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2023. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Upalna stanja maksilofacijalne regije“ kandidatkinje Amre Nuhanović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.01.2023. godine do 21.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-29-1/23 od 20.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2023. godine sa početkom u 16:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

III

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Traume zuba“ kandidata Omara Hasanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.12.2022. godine do 02.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-30-1/23 od 20.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 28.01.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.