Rezultati ispita


Krivično pravo – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 003/20-OP/V 70 7
2. 001/18-OP/V 50 5
3. 003/20-FO 60 6
4. 004/20-OP 60 6

Kriminalistika – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 007/19-BP/V 50 5
2. 005/19-FO 60 6
3. 005/20-FO 60 6

Zdravstveno pravo -ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 006/20-ST 60 6
2. 008/20-ST 50 5

Kriminologija – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 004/17-OP 60 6
2. 002/18-FO/V 50 5
3. 002/20-FO 70 7

Krivično procesno pravo – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 007/19-BP/V 50 5

Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 009/18-OP/V 60 6

Istorija sporta – ispit održan 14.09.2022. godine.

Rredni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 012/19-MrS/V 60 6

 

Doc.dr Mirnes Avdić


Engleski jezik I – ispit održan 09.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 016/21-FA 8
2. 002/19-ŽK/V 8

Engleski jezik II – ispit održan 09.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 016/21-FA 8
2. 002/19-ŽK/V 9

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.09.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Simptomatska i asimptomatska oboljenja apeksnog paradoncijuma“ kandidatkinje Amine Hadžić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 30.08.2022. godine do 13.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-357-1/22 od 15.09.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 16.09.2022. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof.dr Albina Fazlović


Uvod u pravo – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 002/19-ŽK/v

6 – E – zadovoljava

Ustavno pravo – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj  Broj indeksa  Ocjena
1. 001/18-OP/v 6 – E – zadovoljava
2. 002/19-ŽK/v 7 – D – uopšteno dobar
3. 005/19-FO 8 – C – prosječan

Upis ocjena: 22.09.2022. godine s početkom u 11.00 sati.