Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.09.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Simptomatska i asimptomatska oboljenja apeksnog paradoncijuma“ kandidatkinje Amine Hadžić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 30.08.2022. godine do 13.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-357-1/22 od 15.09.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 16.09.2022. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.