Predstavljanje priručnika Vladavina prava – LAB za mlade – četvrtak 06.10.2022. godine


“Mladi za vladavinu prava – LAB” (Youth Rule of Law Lab – YRoLL) je projekat koji finansira Evropska unija, a implementiraju udruženje “Ja bih u EU” i “ORC” Tuzla.

Opšti cilj akcije je podrška i jačanje organizacija civilnog društva u poticanju demokratske kulture kroz unapređenje njihovog znanja i participativne uloge u promociji, zaštiti i unapređenju prioriteta Evropske unije u pogledu ljudskih prava i pitanja demokratije u Bosni i Hercegovini.

Nedostatak općeg znanja o pravnom sistemu i o njegovim pojedinim segmentima, kao i ustavnom uređenju, jedan je od razloga za evidentni trend nepovjerenja mladih u pravosudne institucije BiH, koji je već godinama prisutan u bh društvu.

Da bi pravni sistem bio djelotvoran u praksi, svim osobama koje traže zaštitu svojih prava u ostvarivanju tih prava mora se osigurati efikasna pravna zaštita i jednak pristup pravosudnim institucijama. U tom kontekstu, dužnost svih sudova, kao i javnih organa je da postupaju na način da poštuju i osiguraju da svaka osoba ima osjećaj pravne sigurnosti i vjere u pravni sistem, a svi zakoni se moraju tumačiti i primjenjivati na način da se ostvaruju prava građana koja su zagarantovana domaćim zakonima, kao i ratificiranim međunarodnim dokumentima.

Priručnik Vladavina prava – LAB za mlade nastao je u saradnji sa Udruženjem “Žena sudija u BiH” u okviru projekta “Mladi za vladavinu prva LAB” kojeg finansira Evropska unija, a implementuju udruženje “Ja bih u EU” i Omladinski resursni cntar Tuzala – ORC Tuzla.

Priručnik – Vladavina prava – LAB za mlade pruža priliku da se upoznaju sa pravnim pojmovima, upoznaju predstavnike pravosuđa, te da lakše shvate svoja prava i kako da ih ostvare i zaštite. Priručnik je za projekat uradilo Udruženje žena sudija u Bosni i Hercegovini.

Prezentaciju priručnika u Tuzli će vršiti sudinica Amela Skrobo Kadrić ispred „Udruženja žena sudija BiH“, a prezentacija za studente i druga zainteresovana lica će biti održana na Evropskom univerzitetu Kallos u četvrtak 6.10.2022. od 12h.

 

Priručnik Vladavina prava- LAB za mlade možete naći na linku.