Prof. dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit održan 09.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Bodovi Ocjena
1. 013/20-SI 35 5
2. 013/21-FA 71 7
3. 010/20-FA 70 7
4. 004/21-SI 60 6

Upis ocjene je u srijedu, 21.09.2022.godine u 10.00 sati.