Rezultati ispita


Krivično pravo – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 003/20-OP/V 70 7
2. 001/18-OP/V 50 5
3. 003/20-FO 60 6
4. 004/20-OP 60 6

Kriminalistika – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 007/19-BP/V 50 5
2. 005/19-FO 60 6
3. 005/20-FO 60 6

Zdravstveno pravo -ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 006/20-ST 60 6
2. 008/20-ST 50 5

Kriminologija – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 004/17-OP 60 6
2. 002/18-FO/V 50 5
3. 002/20-FO 70 7

Krivično procesno pravo – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 007/19-BP/V 50 5

Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan 14.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 009/18-OP/V 60 6

Istorija sporta – ispit održan 14.09.2022. godine.

Rredni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 012/19-MrS/V 60 6