Prof.dr Slobodan Marinković – promjena termina nastave


Obavještavaju se studenti da će se predavanje i vježbe  iz predmeta Anatomija  kod prof.dr Slobodana Marinkovića  održati 03.05.2019. godine sa početkom u 09:00 h, a ne 02.05.2019. godine kao što je to bilo prethodno zakazano.

Prof.dr Amer Čustović – odgođena nastava


Obavještavaju se studenti da se predavanje iz predmeta Epidemiologija kod prof.dr Amera Čustovića zakazana za 03.05.2019. godine neće održati. Studenti će blagovremeno biti obaviješteni o nadoknadi nastave.

Prof.dr Zinaida Karasalihović – odgođena nastava


Obavještavaju se studenti da se predavanje iz predmeta Osnovi patalogije kod prof.dr Zinaide Karasalihović zakazana za 02.05.2019. godine neće održati. Studenti će blagovremeno biti obaviješteni o nadoknadi nastave.

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt učestvovali na sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj


Dana 26.04.2019. godine predstavnici Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Distrikt BiH učestvovali su na sajmu srednjih škola i fakulteta u Tešnju.

Organizator sajma po šesti put je općinski načelnik Tešnja kao i služba za društvene djelatnosti i investicije Tešanj.Sajam je veoma uspješno organizovan, a namjera organizatora je da mladim ljudima, maturantima srednjih škola omogući lakši izbor upisa na fakultete.

Iskustva iz prethodnih sajmova su vrlo značajna, kako za one koji “Traže svoj izbor” tako i za one koji “Otvaraju svoja vrata” u obostranom interesu. Na sajmu su učestvovali univerzitetu iz BiH, srednje škole, institucije i ustanove koje se bave obrazovanjem te roditelji i građani grada Tešanj i ostalih gradova BiH.

Učešće na ovakvim sajmovima razvija svijest u važnosti obrazovanja i podstiče lični razvoj pojedinaca u društvu u cjelini, a na putu ka boljem prosperitetu nadolazećih generacija u Bosni i Hercegovini.

Pripala nam je izuzetna čast da štand Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Distrikt BiH posjeti načelnik općine Tešanj Suad Huskić te se na taj način bliže upozna opusom izdavaštva i rada naših univerziteta.

Na ovaj način ovo je bila prilika da smo učenike i roditelje kao i ostale posjetioce sajma potpuno informisali o fakultetima na oba univerziteta Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt BiH predstavili su Prof.dr Esed Karić i Prof.dr Izet Banda.

Farmaceutska tehnologija – rezultati ispita; 18.04.2019.god.


Red.br. Broj indeksa Ocjena
1. 047/15-FA 9
2. 056/17-FA 8
3. 049/17-FA 8
4. 017/17-FA 8
5. 073/17-FA 8
6. 025/17-FA 9
7. 039/17-FA 5
8. 032/18-FA Usmeni

Napomena: Usmeni ispit će se održati 27.04.2019. godine sa početkom u 10:00 h, a upis ocjena će se održati 02.05.2019. godine.