Farmaceutska tehnologija – rezultati ispita; 18.04.2019.god.


Red.br. Broj indeksa Ocjena
1. 047/15-FA 9
2. 056/17-FA 8
3. 049/17-FA 8
4. 017/17-FA 8
5. 073/17-FA 8
6. 025/17-FA 9
7. 039/17-FA 5
8. 032/18-FA Usmeni

Napomena: Usmeni ispit će se održati 27.04.2019. godine sa početkom u 10:00 h, a upis ocjena će se održati 02.05.2019. godine.