Obavještenje za javnost 29.04.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Intrahospitalne infekcije u odjeljenju intenzivne terapije“ kandidatkinje mr. Melihe Ćurčić, studentice doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.04.2019. godine do 26.04.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-147-1/19 od 29.04.2019. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 08.05.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof.dr Zinaida Karasalihović – promjena termina vježbi


Obavještavaju se studenti da će se vježbe iz predmeta Histologija i embriologija kod prof.dr Zinaide Karasalihović održati 08.05.2019. godine sa početkom u 15:00 h, a ne 02.05.2019. godine kao što je bilo prethodno zakazano.

Prof.dr Zvezdan Stojanović – promjena termina predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predavanje iz Internet tehnologija kod prof.dr Zvezdana Stojanovića održati 10.05.2019. godine sa početkom u 09:00 h, a ne 03.05.2019. godine kao što je bilo prethodno zakazano.