Evropski univerzitet sarađuje sa partnerima iz okruženja – Mogućnost obavljanja stručne prakse


Evropski univerzitet značajnu pažnju pridaje saradnji sa partnerima iz okruženja, kako bi se ostvarila spona između teorije i prakse. U svom nastojanju da prednjači kvalitetom obrazovanja, Univerzitet organizuje studijske posjete studenata raznim subjektima, preduzećima i ustanovama, a ponekad predstavnici tih subjekata posjećuju naš Univerzitet. Cilj ovakvih studijskih posjeta jeste približavanje studentima praktičnih dostignuća što im omogućava lakše savladavanje gradiva iz odgovarajućih predmeta. Na taj način studenti stiču konkretnu sliku o funkcionisanju i zakonitostima privrede, kao i drugih djelatnosti.

U tu svrhu Evropski univerzitet zaključio je niz sporazuma sa brojnim subjektima iz privrede i drugih oblasti, kako bi se ostvarila međusobna saradnja u obostranu korist. Ugovori su zaključivani kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou. Evropski univerzitet potpisnik je preko 50 takvih sporazuma, koji uključuju univerzitete, visoke škole, zdravstvene ustanove – domove zdravlja, kliničke centre, bolnice, poliklinike, apoteke, stomatološke ordinacije, kulturne centre, sportske asocijacije, centre za jezike, državne upravne organizacije – zavode i agencije, građevinsko-arhitektonske biroe, banke i drugo.

Nastavnim planom i programom na Tehničkom fakultetu predviđa se, između ostalog, i obavljanje stručne prakse kao obaveza studenata. Studenti na studijskim programima Arhitekture, Geodezije, Građevinarstva, Inženjerske informatike, Drumskog saobraćaja i Bezbjednosti u saobraćaju, mogu stručnu praksu obavljati kod sljedećih subjekata, i to:

 • za studijski program Geodezija:
 1. Trgovačko društvo Alhidada d.o.o.
 2. „GIS soft“ doo preduzeće za gis, geoinformatiku, projektovanje i izvođenje geodetskih radova Brčko
 3. „Metrix-inženjering“ doo Tuzla
 • za studijski program Građevinarstvo:
 1. Rudarski institut d.d. Tuzla
 2. NNM inženjering doo Tuzla
 3. Preduzeće za građevinu, usluge i promet „Astra Plan“ d.o.o. Brčko distrikt
 4. JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona
 5. Projektni biro Kristal doo Živinice
 • za studijski program Arhitektura:
 1. Projektni biro Kristal doo Živinice
 2. JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona
 • za studijski program Inženjerska informatika:
 1. JP RTV 7 d.o.o Tuzla
 2. AMNED d.o.o Tuzla za proizvodnju, promet i usluge
 3. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla
 4. Elmoprom Brčko
 • Za studijski program Drumski saobraćaj kao i studijski program Bezbjednost u saobraćaju:
 1. JKP „Saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Tuzla

Obavještenje za javnost 05.04.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Respiratorna insuficijencija kod novorođenčeta“ kandidatkinje Aide Čačković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Prof.dr Jasminka Sadadinović – odgođena nastava


Obavještavaju se studenti da će se nastava kod prof.dr Jasminke Sadadinovć zakazana za 05.04.2019. godine neće održati. O terminu nadoknade nastave studenti će biti blagovremeno obaviješteni.