Prof.dr Izet Banda – raspored kolokvijalnih ispita


Obavještavaju se studenti da će se kolokvijalni ispiti održati kako slijedi:

  1. Preduzetništvo : 30.04.2019.god. u 10:00 h,
  2. Međunarodno poslovno finansiranje: 30.04.2019.god. u 12:00 h,
  3. Strategijski menadžment: 30.04.2019.god. u 14:00 h,
  4. Spoljnotrgovinsko poslovanje: 30.04.2019.god. u 15:00 h,
  5. Ekonomika preduzeća: 03.05.2019.god. u 10:00 h,
  6. Istraživanje tržišta: 03.05.2019.god. u 12:00 h,
  7. Ponašanje potrošača: 03.05.2019.god. u 15:00 h,

Prof.dr Velimir Dedić – nadoknada nastave


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Velimira Dedića održati 20.04.2019. godine u sljedećim vremenskim terminima:

  • Osnovi programiranja 10:00 h,
  • Zaštita podataka i računarskih sistema 15:00 h,
  • Projektovanje informacionih sistema 17:00 h.