Doc.dr Mufid Burgić – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit kod doc.dr Mufida Burgića održati 15.04.2019. godine sa početkom u 17:00 h, a ne 12.04.2019. godine kao što je bilo prethodno zakazano.

Matematika – rezultati ispita; 08.04.2019.god.


R.br Br. Indeksa Pism/Sem Usmeni Ocjena
1 056/18-VPU 6 40 5
2 003/18-RNO 5 25 5
3 022/18-VPU 7 30 5
4 002/18-VPU 6 30 5
5 013/18-VPU 6 72 7
6 009/18-VPU 6 30 5
7 007/18-VPU 5 25 5
8 006/18-OSE 6 40 5
9 013/18-INI 6 40 5
10 004/18-INI 6 25 5
11 033/18-INI -5 40 5
12 011/18-INI 6 40 5
13 012/18-RR 6 60 6
14 019/18-RR 7 82 8
15 007/18-INI 5 25 5
16 003/18-MP 6 25 5
17 005/18-RR 6 40 5
18 023/18-INI 6 20 5
19 008/18-RR 6 40 5
20 004/18-INI 6 25 5
21 009/18-INI 6 53 6
22 003/18-INI 6 0 5
23 010/18-INI 5 45 5
24 016/18-OSE 6 60 6

Studenti koji imaju 40 bodova mogu 17.04.2019. godine doći sa seminarskim radom