Farmaceutske tehnologije – REZULTATI ISPITA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE ODRŽANOG 04.02.2021.

REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

OCJENA

1.

043/16-FA

6

2.

022/16-FA

5

3.

064/16-FA

5

4.

018/18-FA

USLOVNO

UPIS OCJENE SUBOTA U 11H.

USLOVNO KANDIDAT U ČETVRTAK 18.02.2021.G.

Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Forenzika u krivičnom postupku“,  autora akademika prof.dr. Nedeljka Stankovića


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Forenzika u krivičnom postupku“,  autora akademika prof.dr. Nedeljka Stankovića.

 

Ova knjiga je svojevrstan skup naučnih saznanja iz više oblasti i naučnih disciplina – prava, forenzike, kriminalistike i medicinske kriminalistike, sudske medicine, ekonomije i drugih. Pored naučnih saznanja, knjiga obiluje i pozitivnopravnim rješenjima i uputstvima za primjenu u praksi što je čini posebno vrijednom za ona lica koja se praktično bave određenom djelatnošću povezanom sa temom knjige. Poseban naučni doprinos ove knjige ogleda se u tome što je autor obuhvatio skoro sva pitanja kojima se forenzičar može susresti u praksi u svom profesionalnom djelovanju. Na našim prostorima do sada je bilo sličnih publikacija, ali nijedna poznata publikacija nije ovako svestrano obuhvatila različit spektar pitanja u forenzici.

Autor je na knjizi radio pune dvije godine što dodatno oslikava uloženi trud u ovo ostvarenje. Pored teksta, u knjizi se može pronaći skoro 400 fotografija u boji, ilustracija i šematskih prikaza koji na slikovit način prikazuju ono što je rečeno u tekstu, te na taj način čitaocu omogućavaju da stekne bolji utisak o onome o čemu je riječ. Autor je marljivo prikupljao ovaj materijal, pri čemu su brojne javne institucije i pojedinci – stručnjaci pokazali spremnost da ustupe određene fotografije iz vlastite arhive.

Knjiga je strukturirana tako da ima ukupno XVI dijelova na 732 strane, a unutar dijelova i po nekoliko cjelina – poglavlja. Dijelovi su poredani po logičnom redoslijedu i tematski su povezani kako se prelazi sa jednog dijela na drugi, što čitaocu omogućava da ima jedan kontinuiran slijed i redoslijed tematskih cjelina. Ono što je posebno impresivno je da je autor koristio čak 192 bibliografska izvora, ne samo domaćih i regionalnih, nego i stranih autora.

Knjigu su, uz autora, predstavili:

–           Akademik prof. dr. Rudika Gmajnić

–           Prof. dr. Mithat Tabaković

–           Prof. dr. Kemal Brkić

–           Prof. dr. Fahir Baraković

–           Prof. dr. Adi Rifatbegović

–           Prof. dr. Harun Brkić i

–           Prof. dr. Miloš Marković

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić – REZULTATI ISPITA


FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Predmet: Medicinska terminologija

Rbr. Broj indeksa Ocjena
1 024/20-ST 8
2 014/20-ST 8
3 011/20-ST 8
4 006/20-ST 7
5 004/20-ST 8
6 003/20-ST 9
7 015/20-ST 8

Predmet: Urgentna medicina

Rbr. Broj indeksa Ocjena
1 024/19-S/v 8
2 006/19-ST 5
3 002/20-S/v 9
4 023/20-SI/v 8
5 008/19-ST 5
6 011/19-ST 5
7 006/20-S/v 7
8 005/20-S/v 8
9 007/20-S/v 7
10 043/19-S/v 6
11 042/20-S/v 6
12 009/20-S/v 7

MEDICINSKI FAKULTET

Predmet: Urgentna medicina

Rbr. Broj indeksa Ocjena
1 004/20-MF 9
2 003/20-MF 9