Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 16.02.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Problemi i poteškoće u izučavanju nastavnih sadržaja matematike” kandidata Senadina Tucakovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Doc.dr Dario Galić – REZULTATI ISPITA


ZOZ  –  10.02.2021. pismeni ispit    
r.br. broj indexa seminar bodovi postotak ocjena prosjek prijedlog
1 012/20-Ra   25 69% 7    
2 025/20-Ra 9 15 42% 5    
3 037/20-Ra/V 8 20 56% 6 7 7
mjera    
0% 55% 5
56% 65% 6
66% 75% 7
76% 85% 8
86% 95% 9
96% 100% 10

Doc.dr Alija Muhibić – REZULTATI ISPITA


PEDAGOŠKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA 

OPŠTA FIZIKA – MASTER

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 13.02.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEXA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

002/20

63

12

75

2

 

016/20

55

0

55

3

 

004/20

46

12

58

4

 

008/20

45

0

45

5

 

006/20

35

10

45

6

 

008/20

25

12

37

FIZIKA III

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 13.02.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEXA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

010/20

45

12

57

2

 

022/20

35

10

45

3

 

005/19

45

10

55

4

 

005/18

 

35

10

45

5

 

011/20

0

0

0

 

6

012/20

55

0

55

 

FIZIKA II

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 13.02.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEXA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

1

 

020/20

             68

              10

             78

2

 

022/20

             55

              10

             65

 

 

Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:

55-64  ocjena 6

65-74  ocjena 7

75-84  ocjena 8

85-94  ocjena 9

95-100  ocjena 10