Farmaceutske tehnologije – REZULTATI ISPITA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE ODRŽANOG 04.02.2021.

REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

OCJENA

1.

043/16-FA

6

2.

022/16-FA

5

3.

064/16-FA

5

4.

018/18-FA

USLOVNO

UPIS OCJENE SUBOTA U 11H.

USLOVNO KANDIDAT U ČETVRTAK 18.02.2021.G.