Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Forenzika u krivičnom postupku“,  autora akademika prof.dr. Nedeljka Stankovića


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Forenzika u krivičnom postupku“,  autora akademika prof.dr. Nedeljka Stankovića.

 

Ova knjiga je svojevrstan skup naučnih saznanja iz više oblasti i naučnih disciplina – prava, forenzike, kriminalistike i medicinske kriminalistike, sudske medicine, ekonomije i drugih. Pored naučnih saznanja, knjiga obiluje i pozitivnopravnim rješenjima i uputstvima za primjenu u praksi što je čini posebno vrijednom za ona lica koja se praktično bave određenom djelatnošću povezanom sa temom knjige. Poseban naučni doprinos ove knjige ogleda se u tome što je autor obuhvatio skoro sva pitanja kojima se forenzičar može susresti u praksi u svom profesionalnom djelovanju. Na našim prostorima do sada je bilo sličnih publikacija, ali nijedna poznata publikacija nije ovako svestrano obuhvatila različit spektar pitanja u forenzici.

Autor je na knjizi radio pune dvije godine što dodatno oslikava uloženi trud u ovo ostvarenje. Pored teksta, u knjizi se može pronaći skoro 400 fotografija u boji, ilustracija i šematskih prikaza koji na slikovit način prikazuju ono što je rečeno u tekstu, te na taj način čitaocu omogućavaju da stekne bolji utisak o onome o čemu je riječ. Autor je marljivo prikupljao ovaj materijal, pri čemu su brojne javne institucije i pojedinci – stručnjaci pokazali spremnost da ustupe određene fotografije iz vlastite arhive.

Knjiga je strukturirana tako da ima ukupno XVI dijelova na 732 strane, a unutar dijelova i po nekoliko cjelina – poglavlja. Dijelovi su poredani po logičnom redoslijedu i tematski su povezani kako se prelazi sa jednog dijela na drugi, što čitaocu omogućava da ima jedan kontinuiran slijed i redoslijed tematskih cjelina. Ono što je posebno impresivno je da je autor koristio čak 192 bibliografska izvora, ne samo domaćih i regionalnih, nego i stranih autora.

Knjigu su, uz autora, predstavili:

–           Akademik prof. dr. Rudika Gmajnić

–           Prof. dr. Mithat Tabaković

–           Prof. dr. Kemal Brkić

–           Prof. dr. Fahir Baraković

–           Prof. dr. Adi Rifatbegović

–           Prof. dr. Harun Brkić i

–           Prof. dr. Miloš Marković