Instrumentalne metode – REZULTATI ISPITA


Rezultati ispita održanog 12.02.2021 kod prof.dr Ranka Kubiček

Položili su:

Red. broj

Index, broj

Bodovi, broj

1

033/ 18-FA

78

2

008/17-FA

76

3

010/17-FA

79

4

045/ 18-FA

66

 

 Upis ocjena: utorak, 16.02.2021 u  14.00 h

Uslov: Predaja Semestarskog rada I  i II u pisanoj formi, predmetnom nastavniku prije upisa ocjene, ako to do sada nije učinjeno

 

Fakultet: Medicinski i Fakultet: Zdravstvenih nauka

Nastavni predmet: Medicinska hemija i Opšta hemija

Studenti koji su položili ispit u januarskom ili februarskom roku 2021, a nije im upisana ocjena u index.

Upis ocjena: utorak, 16.02.2021 u  14.00 h

Uslov: Predaja Semestarskog rada I  i II u pisanoj formi, predmetnom nastavniku prije upisa ocjene, ako to do sada nije učinjeno

Anatomija – REZULTATI ISPITA


Rezultati ispita iz predmeta Anatomija održanog kod prof.dr Slobodan Marinković

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 005/20-RA 84 8
2 012/20-RA 94 9
3 016/20-FT 38 5
4 005/20-ST 94 9
5 008/20-ST 93 9
6 006/20-S/v 94 9
7 037/20-RA/v 53 5
8 017/20-S/v 83 8
9 002/20-FT 61 6
10 020/20-FT 52 5
11 028/20-ST 64 6
12 022/20-RA 94 9
13 012/19-MuS/v 40 5
14 023/20-SI/v 90 9
15 039/19-S/v 94 9
16 001/20-FA 90 9

Rezultati iz predmeta Anatomija – III CIKLUS

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 002/20-DrS/v 90 9