Histologija sa embriologijom – termin ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Histologija sa embriologijom održati 18.02.2021. godine sa početkom u 15:00h u Kabinetu za mikroskopiju.