Prof.dr Jasminka Sadadinović – REZULTATI ISPITA


Predmet: Prirodna i ljekovita sredstva

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 014/20-FA/V 46 5
2. 003/19-FA 66 7

Predmet: Dizajniranje i sinteza lijekova

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 027/19-FA/V 65 7
2 018/18-FA/V 66 7
3 064/16-FA 43 5
4 025/18-FA 86 9
5 007/189-FA/V 76 8
6 022/16-FA 66 7