Industrijska proizvodnja lijekova – REZULTATI ISPITA


REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

OCJENA

1

033/18-FA/V

5

2

032/17-FA/V

6

3

010/17-FA

5

4

033/18-FA

6

5

018/19-FA

5

6

045/18-FA/V

6