Mr Mebrura Selić – REZULTATI ISPITA


Obavještavamo studente da će se upis ocjena održati u petak, dana 19.02.2021. godine u sljedećim terminima:
 
  • Njemački jezik I u 11.00-11.45
  • Njemački jezik II  od 11.45. – 12.30.

Njemački jezik II – rezultati ispita, 08.02.2021.god.

Red. br.

Br. indeksa

Ocjena

1.      

011/19-ST

9

2.      

001/19-MF

9

3.      

006/19-MP

8

4.      

030/19-RA/V

8

5.      

014/20-FA/V

8

6.      

002/19-RRV

8

7.      

005/20-S/V

8

8.      

005/19-FT

8

9.      

007/20-S/V

7

10. 

014/20-MF

7

11. 

043/19-S/V

6

12. 

011/17

6

13. 

009/18-OP/V

6

14. 

036/20-S/V

6

15. 

027/20-VPU/V

6

16. 

002/20-S/V

5

17. 

025/19-S/V

5

18. 

011/20-OSE/V

5

 

Njemački jezik I- rezultati ispita, 08.02.2021.god.

Red. br.

Br. indeksa

Ocjena

1.      

006/20-OP/V

8

2.      

012/20-RA

8

3.      

003/20-OP/V

7

4.      

017/20-S/V

7

5.      

013/20-MF

6

6.      

030/19-DS

6

7.      

007/20-OP/V

6

8.      

025/19-S/V

5

9.      

016/20-FT

5

10. 

030/20-S/V

5

11. 

018/20-DS

5

12. 

004/20-OP

5

13. 

011/20-OSE/V

5