Doc.dr Albina Fazlović – REZULTATI ISPITA


Rezultati ispita održanog 3.02.2021. godine 

Ustavno pravo 

R. br.

Br. indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1

004/19-FO

7

D

Uopšteno dobar

2

004/18-MD

6

E

Zadovoljava

3

002/18-P

5

F

Ne zadovoljava

4

015/19-OP/v

5

F

Ne zadovoljava

5

009/18-FO

5

F

Ne zadovoljava

 

Uvod u pravo

R. br.

Br. indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1

004/20-OP

7

D

Uopšteno dobar

2

002/17-P

6

E

Zadovoljava

3

008/20-BP

6

E

Zadovoljava

4

009/19-FO

5

F

Ne zadovoljava

5

004/20-BP/v

5

F

Ne zadovoljava

6

011/19-OP

5

F

Ne zadovoljava

 

Napomena: Termin za upis ocjena će biti naknadno objavljen.

Fizika sa biofizikom – REZULTATI ISPITA


Rbr. Broj indeksa ZPZ 10.2.2021 Ocjena
1 014/20-ST 65 sedam
2 015/20-S/V 80 osam
3 014/20-FA/V 75 osam
4 012/20-S/V 55 šest
5 037/20-RA/V 55 šest
6 005/20-S/V 75 osam
7 016/20-S/V 70 sedam
8 006/20-S/V 75 osam
9 017/20-S/V 55 šest
10 012/20-RA 60 šest
11 028/20-ST 65 sedam