Prof. dr Haris Huseinagić – izmjena satnice predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predavanja kod prof. dr Harisa Huseinagića zakazana za ponedjeljak, 18.03.2024. godine pomjeriti satnica iz predmeta, sa početkom Radiografske tehnike I od 14.30 sati i Radiološka propedeutika od 16.30 sati.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.03.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Minerali i vitamini i kao dodaci prehrani kandidatkinje Maje Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 29.02.2024. godine do 14.03.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-123-1/24 od 15.03.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 20.03.2024. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.