Doc. dr Mirnes Avdić – termini kolokvija


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz predmeta “Engleski jezik I” i “Engleski jezik II” kod doc. dr Mirnesa Avdića održati u ponedjeljak, 14.11.2022. godine u sljedećim terminima, Engleski jezik I od 16.00-17.00, a Njemački jezik II od 14.30-15.30.

Kolokvij će biti baziran isključivo na dosad pređenim lekcijama i vježbama.