Doc. dr Edin Kaletović – apsolventski rok


Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta “Pretklinika i laboratorijska protetika” i “Fiksna protetika” kod doc. dr Edina Kaletovića održati u utorak, 08.11.2022. godine u 15.00 sati.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.11.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Komparacija Kegelovih vježbi i elektrosimulacije u liječenju urinarne inkontinencije ženske populacije“ kandidatkinje Mirele Begić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Citogenetičke karakteristike malignih limfadenopatija glave i vrata“ kandidatkinje Amile Krašić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 04.11.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini“ kandidata Samire Paščanović, studenta magistarskih studija na studijskom programu Arhitektura, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.