Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 21.11.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Komparacija Kegelovih vježbi i kombinovane Kegel metode u liječenju urinarne inkontinencije ženske populacije“ kandidatkinje Mirele Begić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.11.2022. godine do 18.11.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-569-1/22 od 19.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.11.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom “Citogenetičke karakteristike malignih limfadenopatija glave i vrata“ kandidatkinje Amile Krašić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.11.2022. godine do 18.11.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-570-1/22 od 19.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 23.11.2022. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Doc. dr Mirnes Avdić


Njemački jezik I – kolokvij održan 14.11.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 001/22-DS 12
2. 004/22-S/V 15
3. 002/22-DS 13
4. 016/22-S/V 12
5. 002/22-P/V 11
6. 010/22-FT/V 18
7. 036/22-FT/V 20
8. 007/22-S/V 24
9. 004/22-OP/V 25
10. 040/16-MrEK 21
11. 027/22-S/V 21
12. 001/22-MF 18
13. 009/22-MF 16
14. 001/22-FO/V 15
15. 014/22-FA 20
16. 010/22-FA 20
17. 008/22-GRO 23
18. 005/22-FT 8
19. 013/22-S/V 21
20. 003/22-FA 19
21. 009/22-FA 21
22. 029/17-RA 11
23. 003/22-MT 14
24. 001/22-OP 17
25. 014/22-S/V 24

Njemački jezik II – kolokvij održan 14.11.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 003/21-GRO 25
2. 006/21-FT 25
3. 002/21-RR 24
4. 001/21-AR/V 9
5. 003/22-GRO/V 17
6. 004/21-SI 25
7. 009/22-FA 15
8. 004/21-RR 23
9. 007/22-MF 18
10. 005/21-MF 20
11. 007/21-FA 20
12. 002/21-MF 19
13. 009/21-MF 19
14. 017/21-INI 23
15. 010/21-AR/V 13
16. 008/21-INI 23
17. 015/21-DS 16
18. 004/21-BS 20
19. 004/22-OP/V 22
20. 018/22-VPU/V 22
21. 006/21-MF 21
22. 029/17-RA 9
23. 040/16-MrEK 21
24. 007/21-MF 22
25. 010/22-GRO 18
26. 012/21-INI 22
27. 006/21-DS 23
28. 008/21-OSE/V 24
29. 010/21-MF 21