Prof.dr Jasminka H.Halilović – praktični dio ispita


Obavještavaju se studenti da će se praktični dio ispita iz predmeta:

  1. Medicinska biologija sa humanom genetikom
  2. Biologija sa humanom genetikom
  3. Mikrobiologija sa parazitologijom 

održati 13.07.2020.godine sa početkom u 12:00 h

Prof.dr Jasminka H.Halilović – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti :

  1. studenti koji su polagali ispit iz predmeta Medicinska biologija sa humanom genetikom uvid u radove održati će se 21.07.2020.godine sa početkom u 13:30 h u kabinetu za mikroskopiranje. Studenti koji su praktični dio ispita položili USLOVNO a nisu položili test, moraju ponovo polagat praktični dio ispita.
  2. studenti koji su polagali predmet Mikrobiologija sa parazitologijom uvid u radove održat će se 21.07.2020.godine sa početkom u 13:30 h
  3. studenti koji su polagali predmet Biologija sa humanom genetikom uvid u radove održat će se 21.07.2020.godine sa početkom u 13:30 h, studenti koji su na testu dobili 23 boda i više položili su ispit.

Biologija sa humanom genetikom – rezultati ispita; 30.06.2020.god.


BR.INDEKSA

ZAVRŠNI TEST

30.6.2020

.

 

018-19-RA

26

 

 

019-19-S

23

 

 

034-19-S

11

 

 

009-18-FT

23

 

 

B.N

 

 

 

B

 

 

 

017-19-S

24

 

 

002-18-RA

24

 

 

024-18-RA

8,5

 

 

001-19-S

23

 

 

033-19-S

23

 

 

016-19-S

23

 

 

028-18-S

10

 

 

006-19-S

16,5

 

 

022-19-S

16

 

 

015-19-RA

21

 

 

002-19-SI

21

 

 

024-19-S

19,5

 

 

020-19-S

27

 

 

011-19-ST

24

 

 

H.Z

23

 

 

029-18-S

8

 

 

013-19-S

24

 

 

026-16-SI

24

 

 

004-19-S

28

 

 

J.F

 

 

 

013-18-S

21

 

 

005-19-FT

20

 

 

K.E.

12,5

 

 

039-19-S

17

 

 

014-18-S

34

 

 

030-19-RA

23

 

 

005-18-S

20,5

 

 

003-19-FA

25

 

 

012-18-S

11

 

 

043-19-S

26

 

 

007-19-FT

25

 

 

029-19-S

24

 

 

O.A

 

 

 

12-17-FT

20,5

 

 

027-18-FT

16,5

 

 

005-19-S

17,5

 

 

042-19-SI

31

 

 

051-15-S

9

 

 

027-18-S

20,5

 

 

003-19-S

27

 

 

009-19-SI

25

 

 

Z.E

 

 

 

032-19-S

21,5

 

 

023-19-S

16,5

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom – rezultati ispita; 30.06.2020.god.


BR.INDEKSA

PRAKTIČNI

ISPIT

ZAVRŠNI TEST

30.6.2020.

 

A.A

 

 

 

B.A

NIJE POLOŽIO

 

 

015-19-MF

USLOVNO

21

 

006-19-MF

+

27,5

 

011-19-MF

USLOVNO

27,5

 

H.M

+

 

 

H.I

 

 

 

I.A

NIJE POLOŽIO

 

 

J.L

USLOVNO

 

 

005-19-MF

+

24

 

012-19-MF

+

16,5

 

014-19-MF

USLOVNO

24,5

 

M.L

NIJE POLOŽILA

 

 

M.S

USLOVNO

 

 

003-19-MF

+

23

 

P.I

 

 

 

R.Ž

 

 

 

017-19-MF

+

18,5

 

001-19-MF

+

19

 

S.M

+

47

 

Š.I

+

45

 

008-19-MF

USLOVNO

22