Prof.dr Jasminka H.Halilović – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti :

  1. studenti koji su polagali ispit iz predmeta Medicinska biologija sa humanom genetikom uvid u radove održati će se 21.07.2020.godine sa početkom u 13:30 h u kabinetu za mikroskopiranje. Studenti koji su praktični dio ispita položili USLOVNO a nisu položili test, moraju ponovo polagat praktični dio ispita.
  2. studenti koji su polagali predmet Mikrobiologija sa parazitologijom uvid u radove održat će se 21.07.2020.godine sa početkom u 13:30 h
  3. studenti koji su polagali predmet Biologija sa humanom genetikom uvid u radove održat će se 21.07.2020.godine sa početkom u 13:30 h, studenti koji su na testu dobili 23 boda i više položili su ispit.