Prof.dr Jasminka H.Halilović – praktični dio ispita


Obavještavaju se studenti da će se praktični dio ispita iz predmeta:

  1. Medicinska biologija sa humanom genetikom
  2. Biologija sa humanom genetikom
  3. Mikrobiologija sa parazitologijom 

održati 13.07.2020.godine sa početkom u 12:00 h