Stručna praksa (FZN) – upis ocjena


Obavještavaju se studenti Fakulteta zdravstvenih nauka da će se upis ocjena iz Stručne prakse (I, II i III) održati u četvrtak 09.07.2020.godine sa početkom u 12:00 h.

Osnovi laboratorijske dijagnostike – rezultati ispita; 07.07.2020.god.


Upis ocjena 14.07.2020.godine sa početkom u 13:00 h

 

R.br.

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

1.

003/17-MF

16

5

2.

019/17-MF

19

5

3.

009/17-MF

83

8

4.

011/17-MF

82

8

5.

012/17-MF

23

5

6.

007/17-MF

67

7

7.

013/19-MF

42

5

8.

013/17-MF

56

6

9.

005/17-MF

86

9

10.

006/17-MF

15

5

 

SISTEM BODOVANJA:

95-100  – 10

85-94   –   9

75-84   –   8

65-74   –   7

54- 64   –  6

0 – 53 – 5