Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 11.07.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Evaluacija sportsko-rekreativnih aktivnosti zdravstvenog statusa i prehrambenih navika stanovništva“ kandidata mr. Bože Vuletića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.