Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 03.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Primjena antibiotika u starijoj životnoj dobi“ kandidatkinje Ozrenke Stupar, studentice integrisanih studija I i II ciklusa studija, studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 13.06.2020. godine do 27.06.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-240-1/20 od 03.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 08.07.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 03.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Sprečavanje prevara u finansijskim izvještajima“ kandidatkinje Katalin Turkić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.06.2020. godine do 02.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-59-1/20 od 03.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 08.07.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.