Doc.dr Alija Muhibić – rezultati ispita;15.02.2020.god.


  • Raspodjela bodova:
Br.bodova Ocjena
55 – 64 6
65 – 74 7
75 – 84 8
85 – 94 9
95 – 100 10
  • Opšta fizika (II ciklus)

ED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

     013/19 mr. MiF

47

10

57

2

 

008/19 mr. MiF

48

10

58

3

     023/19 mr. MiF

46

10

56

4

    007/19 mr.MiF

 

                46

             12

58

5

   010/19 mr.MiF

 

55

12

67

  • Opšta fizika II

RED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

001/19 MiF

67

10

77

2

 

005/19 MiF

45

10

55

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 07.03.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom pod „Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju“ kandidata Harisa Junuzovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja. Može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

U Sarajevu, od 20. do 22. februara 2020.godine održan V Internacionalni kongres studenata biomedicinskih nauka Bosne i Hercegovine


Studentica V godine Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, Adna Hanić, učestvovala u radu V Internacionalnog Kongresa studenata biomedicinskih nauka, koji je održan od 20. do 22. februara 2020.godine u Sarajevu.

Tematski događaji su bili orjantisani ka aktualnim temama na polju medicine:

  • transplantacije i doniranje organa
  • hirurgija u i izvan operacione sale
  • mentalno zdravlje sa osvrtom na traumu i njene posljedice

Pored naučnog programa pripremljen je i sadržajan društveni program u obilascima gradova i ljepota Bosne i Hercegovine. Na kraju po završetku Kongresa posjetili smo Olimpijske planine i primjere UNESCO – ve svjetske baštine.

Studentica Adna Hanić je aktivno učestvovala u radu radionice „Surgical Suturing“ gdje je stekla korisne vještine i dobila Certifikat nakon uspješnog pohađanja.

Također je pozvana na kongres koji će se održati od 28. do 30. maja 2020.godine u Poznanu, Poljska. Adna Hanić će kongresu prisustvovati u svojstvu aktivnog sudionika i prezentirati rad na temu „Smrtnost u hospitalnim uslovima“, koji je uradila sa mentorom prof.dr Mithat Tabaković, koji je ujedno sa studenticom Adnom Hanić radio i na pripremama za nedavno održani kongres u Sarajevu.

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt prisustvovali Sajmu visokog obrazovanja Tuzla


Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt učestvovali su na Sajmu visokog obrazovanja u Tuzli. Sajam je održan 3. i 4. marta 2020.godine u Hotelu Tuzla.
Sajam visokog obrazovanja tokom dva dana trajanja maturantima i drugim zainteresovanim u svom četvrtom izdanju predstavio je mogućnost studiranja na velikom broju javnih i privatnih univerziteta, visokih škola iz BiH, Hrvatske i Slovenije.
Sajamski događaj koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, posjetio je veliki broj učenika iz više od trideset srednjih škola Tuzlanskog kantona, te područja Brčko distrikta BiH te Posavskog kantona, a sa ciljem pružanja ključnih informacija maturantima srednjih škola o mogućnostima i uslovima akademskog obrazovanja.
Profesori oba Evropska univerziteta predstavili su maturantima i ostalim zainteresovanim sve fakultete sa studijskim programima koji se izučavaju na univerzitetima, sa njihovim kvalitetom i konceptom, kako bi maturantima i njihovim roditeljima pomogli u donošenju važne životne odluke “Šta i kako studirati?” u opštem interesu svih zainteresovanih.
Na ovom sajmu učestvovali su profesori, studenti i zaposlenici studentske službe Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla sa dekanom Ekonomskog fakulteta prof.dr Izet Banda.