Prof.dr Zinaida Karasalihović – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla da će sve informacije (teme za seminarski, ispitna pitanja, rezultati kolokvija te potrebna literatura) koje je dužna prof.dr Zinaida Karasalihović biti uredno objavljene na oficijelnoj stranici Univerziteta u sledećih para dana.