Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 07.03.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom pod „Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju“ kandidata Harisa Junuzovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja. Može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.