Učešće na Sajmu visokog obrazovanja Tuzla


Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt učestvovali su na Sajmu visokog obrazovanja u Tuzli. Sajam je održan 3. i 4. marta 2020.godine u Hotelu Tuzla.

Sajam visokog obrazovanja tokom dva dana trajanja maturantima i drugim zainteresovanim predstavio je mogućnost studiranja na velikom broju javnih i privatnih univerziteta, visokih škola iz BiH, Hrvatske i Slovenije.

Sajamski događaj koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, posjetio je veliki broj učenika iz više od trideset srednjih škola Tuzlanskog kantona, te područja Brčko distrikta BiH te Posavskog kantona.

Profesori oba Evropska univerziteta predstavili su maturantima i ostalim zainteresovanim sve fakultete sa studijskim programima koji se izučavaju na univerzitetima, kako bi maturantima i njihovim roditeljima pomogli u donošenju odluke “Šta i kako studirati?”.