OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla da se putem e – maila jave predmetnim nastavnicima zbog preuzimanja svojih predispitnih i ispitnih obaveza kako bi se nastala situacija sa obustavom nastave što je moguće više ublažila.

E – mailove predmetnih nastavnika možete naći na linku:

http://eukallos.edu.ba/kontakt-profesori/

Određenu literaturu u e – formi možete naći na linku:

http://eukallos.edu.ba/monografije-udzbenici-i-studentska-literatura/

Za više informacija javite se na studentskoj službi Univerziteta na broj telefona 035/ 299 091 i 035/299 092 ili putem e – maila ss@eukallos.edu.ba .

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

Monografije, udžbenici i studentska literatura