O B A V J E Š T E NJ E


Obavještava se javnost da je

Na osnovu člana 213. Zakona o krivičnom postupku BiH, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla dana, 21.12.2021.godine podnio krivičnu prijavu protiv određenih lica Tužilaštvu BiH

Krivična prijava

 

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 27.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Partnerski odnosi roditelja djece s teškoćama u razvoju i škole“ kandidatkinje Medise Muhić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Razredna nastava, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.12.2021. godine do 23.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-438-1/21 od 27.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 29.12.2021. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.