Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Beta-blokatori u liječenju arterijske hipertenzije“ kandidatkinje Halide Mahmutbegović, studentice doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 02.12.2021. godine do 16.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-694-1/21 od 17.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 22.12.2021. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Značaj komunikacijskih vještina u timskom radu medicinskih sestara i zadovoljstvo pacijenata kandidatkinje Arijalde Pjević, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 24.11.2021. godine do 08.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-693-1/21 od 17.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 22.12.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof.dr Izudin Tanović- Završni kolokvij iz Kinezimetrije


REZULTATI – Završni kolokvij sa pred ispitnim obavezama od 09.12.2021.

KINEZIMETRIJA / II godina/ I ciklus / Studijski program Fizioterapija i radna terapija

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Pismeni 

min.broj bodova 40

UKUPNO

bodova

OCJENA

002/20 FT

5

5

10

10

42,5

72,5

D/7

/20FT

4

3

8

8

40,5

63,5

E/6

 NAPOMENA: Svi studenti, koji žele da izvrše uvid u svoje pismene radove mogu to uraditi u zakazanom terminu narednog ispitnog roka, nakon završetka ispita.

Brčko, 09.12.2021.                                                   Prof.dr Izudin Tanović