Infektologija i pridružena njega- rezultati testa


Rezultati testa održanog 30.11.2021. godine

 1. 019/19-S/V            3 boda
 2. 023/19-S/V            5 bodova
 3. 013/19-S/V            3 boda
 4. 004/19-S/V            5 bodova
 5. 022/19-S/V            4 boda
 6. 016/19-V/V            4 boda
 7. 017/19-S/V             3 boda
 8. 003/19-S/V            2 boda
 9. 036/20-S/V            8 bodova
 10. 006/20-S/V            4 boda
 11. 024/19-S/V            8 bodova
 12. 005/20-S/V            8 bodova
 13. 043/19-S/V            6 bodova
 14. 007/20-S/V            4 boda
 15. 002/19-S/V            5 bodova
 16. 029/19-S/V            3 boda
 17. 061/21-S/V            2 boda
 18. 020/19-S/V           12 bodova
 19. 009/20-S/V            8 bodova
 20. 001/19-S/V            5 bodova
 21. 044/20/S/V            5 bodova

Uvid u radove je moguć, studenti se mogu javiti profesoru. 

Obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti da se zbog nepovoljnih vremenskih uslova nastava neće održati dana 13.12.2021. godine. O terminima nadoknade bićete naknadno obaviješteni.