Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Uloga i značaj emulgatora u proizvodnji lijekova“ kandidatkinje Alme Brigić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.09.2021. godine do 02.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-666-1/21 od 02.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 11.12.2021. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.