O B A V J E Š T E NJ E


Obavještava se javnost da je

Na osnovu člana 213. Zakona o krivičnom postupku BiH, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla dana, 21.12.2021.godine podnio krivičnu prijavu protiv određenih lica Tužilaštvu BiH

Krivična prijava