Prof.dr Nermin Mulaosmanović


 

Rezultati ispita iz Medicinske psihologije 24.01.2022.

    Br.indexa                   Ocjena

  1. 014/19-MF                 8
  2. 004/19-MF                 7
  3. 012/19-MF                 8
  4. 015/19-MF                 7
  5. 001/19-MF                 8
  6. 017/19-MF                 6
  7. 003/19-MF                 6

Prof. dr Radoslav Galić


Rezultati ispita održanih 26.1.2021. godine            
             
             
Redni br Br. Indexa Kolokv/pism Usmeni  Ocijena    
1 009/21-GRO 6 60 6    
2 007/21-AR 6 25 5    
3 012/21-GRO 6 15 5    
4 003/21-GRO 6 70 7    
5 001/21-AR 6 35 5    
6 001/21-AR 6 33 5    
             
             
Redni br Br. Indexa Kolokv/pism Usmeni  Ocijena    
1 009/21-DS          
2 014/21-MS 6 11 5    
3 014/21-DS 5 11 5    
4 003/21-MP 6 55 6    
5 008/21-OSE 6 55 6    
6 004/21-RR 6 30 5    
7 002/21-RR 6 30 5    
8 008/21-INI 5 12 5    
9 012/21-INI 5 20 5    
10 016/21-BS 6 56 6    
11 002/21-MP 6 59 6    
12 001/21-MP 6 21 5    
13 011/21-BS 6 60 6    
14 013/21-OSE 6 68 7    
15 019/21-MS 5 11 5    
16 006/21-DS 6 71 7    
17 004/21-BS 6 67 7    
18 010/21-BS 6 68 7    
19 023/18-INI 6 35 5    
20 016/21-VPU 6 25 5    
21 015/21-RNO 6 59 6    
22 002/21- ? 6 20 5    
23 012/21-VPU 6 60 6    
24 010/21-VPU 6 73 7    
25 008/21-VPU 6 20 5    
26 002/21-VPU 6 11 5    
27 002/21-MP 6 55 6    
             
             
Redni br Br. Indexa Kolokv/pism Usmeni  Ocijena    
1 016/20-MIF 6 30 5    
3 021/20-MIF 6 55 6    
4 004/21-MIF 6 25 5    
5 005/21-MIF 6 30 5    
6 005/19-MIF 6 30 5    
             
             

Uvid u rad i zaključak ispita 9.2. u 12 sati

Prof. dr Jasminka H.Halilović


MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM (MEDICINSKI FAKULTET I FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) EVROPSKI UNIVERZITET KALLOS TUZLA

REZULTATI SA ISPITA OD 25.1.2022.GODINE. UPIS OCJENA I UVID U RADOVE ODRŽAT ĆE SE NAKON DRUGOG ISPITNOG ROKA U FEBRUARU

 

Broj indeksa

1.parc

2.parc

Kol.

Semin.rad

Završni

25.1.2022.

UKUPNO BODOVA

OCJENA

1. 

015-20-ST

 

 

10

 

 

 

 

2.

008-20-ST

 

10

 

15

35

60

6

3.

009-19-MF

15

 

10

15

 

 

 

4.  

003-20-ST

 

 

 

15

45

60

6

5.

014-20-MF

 

 

10

 

 

 

 

6.

015-19-MF

 

 

10

20

28

58

6

7.

006-19-MF

 

 

 

 

 

 

 

8.

016-20-S

 

 

 

15

46

61

6

9.

017-20-SI

 

 

 

 

 

 

 

10.

006-20-ST

 

 

 

15

40

55

6

11.

020-20-S

3

15

10

15

48

91

9

12.

004-19-MF

10

15

10

20

 

 

 

13.

028-20-ST

15

15

 

15

 

 

 

14.

014-19-MF

10

15

10

20

 

 

 

15.

012-19-MF

 

15

 

15

43

73

7

16.

015-20-S

 

3

 

15

39

59

6

17.

003-19-MF

3

 

10

20

30

63

6

18.

015-20-S

4

3

 

15

 

 

 

19.

003-19-MF

10

10

 

15

 

 

 

20.

011-20-ST

5

 

 

20

45

70

7

21.

013-20-S

 

 

 

 

 

 

 

22.

017-19-MF

10

15

10

20

36

91

9

23.

018-20-S

15

15

 

20

46

96

10

24.

006-19-MF

0

10

 

15

 

 

 

25.

014-20-ST

 

 

 

15

45

60

6

26.

008-19-MF

 

 

 

20

21

41

 

27.

045-20-S

15

15

10

15

45

100

10

28.

002-19-MF

 

 

 

 

 

 

 

29.

010-20-S

15

15

 

15

47

92

9

30.

011-20-S

10

10

 

15

44

79

8

31.

025-20-S

 

 

 

15

34

54

6

32.

026-20-S

 

 

 

15

48

63

6

33.

005-21-S

 

 

 

15

 

 

 

34.

021-20-S

 

 

 

15

38

53

6

35.

017-20-S

 

 

 

 

22

 

 

36.

012-20-S

 

 

 

 

41

 

 

37.

014-21-S

 

 

 

 

39

 

 

38.

001-19-MF

 

 

 

 

14

 

 

ISTRAŽIVANJA U FORENZIČKIM LABORATORIJAMA

 (PRAVNI FAKULTET, ODSJEK FORENZIKA)

  1. 003-20-FO    OCJENA    SEDAM (7)
  2. 002-20-FO              OCJENA  ŠEST (6)

PREDMETNI NASTAVNIK :  JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED.PROF.

U TUZLI  31.1.2022.