Prof. dr Halid Žigić


Elektrotehnika sa elektronikom- ispit obavljen 15.09.2021.

 1. 017/19-DS                   5
 2. 014/18-DS                   5
 3. 009/19-DS                   5
 4. 003/19-INI                  6
 5. 018/20-DS                   6
 6. 018/19-DS                   5
 7. 008/20-INI                  5
 8. 013/20-INI                  5
 9. 017/20-DS                   6
 10. 012/20-DS/V               5
 11. 047/18-INI                  6
 12. 019/20-INI                  6
 13. 009/20-INI                  6
 14. 005/20-INI                  6

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 15.09.2021. godine


 

I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Obrazovni efekti interaktivne nastave matematike u osnovnim školama“ kandidata Dženane Vulete, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Domaća zadaća u nastavi matematike kao izvor stresa i frustracija učenika u osnovnoj školi“ kandidata Biljane Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Poremećaji ponašanja kod djece u osnovnoj školi“ kandidatkinje Amre Karić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Razredna nastava, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.