ADNA HANIĆ STUDENTICA MEDICINSKOG FAKULTETA POSTALA AMBASADOR NAJVEĆEG KONGRESA STUDENATA U ISTOČNOJ EVROPI


Studentica Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla Adna Hanić postala je Ambasador BIMCO-a 2021.

BIMCO je najveći internacionalni medicinski i farmaceutski Kongres studenata i mladih znanstvenika u Istočnoj Evropi.

Adna Hanić ostvarila je saradnju sa Incision BiH kao ambasador ispred Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Saradnja sa Incision BiH ostvarena je sa profesorima i studentima Medicinskog fakulteta u cilju promovisanja i saradnje sa drugim fakultetima u Istočnoj Evropi.

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Ekologija i zaštita okoline- ispit obavljen 24.09.2021. godine

  1. 007/18-MF                        8

Organska hemija- ispit obavljen 24.09.2021. godine

  1. 013/20-SI                          5
  2. 023/20-SI/V                      6

 

Prof. dr Halid Žigić


Osnove informatike- ispit obavljen 22.09.2021.godine

  1. 052/17-F                           6
  2. 010/19-DS                         6
  3. 007/19-VPU                      6
  4. 005/20-OP/V                     6
  5. 021/19-BS/V                     7
  6. 004/18-MD                       6

Posjeta predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke TK


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla upriličena je posjeta predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke TK. Na sastanku je razmotrena mogućnost unapređenja saradnje između Univerziteta i Ministarstva, a razgovarano je i o procesu akreditacije Univerziteta. Sastanku su, pored službenih lica Ministarstva i rektora Univerziteta, prisustvovali i dekani i profesori Univerziteta koji su iznijeli svoja iskustva i prijedloge za unapređenje visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Dogovoreni su i budući projekti u partnerskom odnosu Univerziteta i Ministarstva. Nakon sastanka predstavnici Ministarstva i Univerziteta obišli su prostorije Univerziteta i upoznali se sa resursima i nastavnim učilima. Sastanak je završen na obostrano zadovoljstvo u nadi da će najveću korist iz toga izvući studenti Univerziteta.