Prof. dr Mithat Tabaković


Interna medicina – ispit obavljen 16.09.2021.godine

  1. 011/18-FA                             7
  2. 029/19-S/V                            6
  3. 012/17-MF                            5

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 18.09.2021.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Projekat 2D kontrolne mreže nasute brane Vrtac“ kandidata Milomira Jakića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.09.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Uloga i značaj emulgatora u proizvodnji lijekova“ kandidatkinje Alme Brigić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.