Prof. dr Mithat Tabaković


Interna medicina- Stomatologija, ispit obavljen 02.09.2021. godine

     broj indeksa       broj bodova     ocjena

  1. 026/20-ST              80                     8
  2. 008/19-ST              70                     7
  3. 006/19-ST              60                     6
  4. 011/19-ST              60                     6

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Oblikovanje lijekova- ispit obavljen 02.09.2021. godine

  1. 033/18-FA                           5
  2. 018/19-FA                           5