Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 09.12.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Partnerski odnosi roditelja djece s teškoćama u razvoju i škole“ kandidatkinje Medise Muhić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Razredna nastava, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.12.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na situacijsku efikasnost džudista“ kandidata Envera Šeperovića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Uloga i značaj emulgatora u proizvodnji lijekova“ kandidatkinje Alme Brigić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.09.2021. godine do 02.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-666-1/21 od 02.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 11.12.2021. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 02.12.2021. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Beta-blokatori u liječenju arterijske hipertenzije“ kandidatkinje Halide Mahmutbegović, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.11.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Značaj komunikacijskih vještina u timskom radu medicinskih sestara i zadovoljstvo pacijenata kandidatkinje Arijalde Pjević, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.