Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 29.02.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Analiza primjene skeletnog sistema u visokogradnji“ kandidatkinje Ene Nefić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 01.02.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Stav pacijenta o palijativnoj zaštiti kandidatkinje Tanje Tešić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.01.2024. godine do 30.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-44-1/24 od 31.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 03.02.2024. godine sa početkom u 14:45 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 01.02.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Rehabilitacija pacijenata nakon preboljelog moždanog udara kandidatkinje Enise Begović, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.01.2024. godine do 30.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-45-1/24 od 31.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 03.02.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Izbjeljivanje zuba kandidatkinje Selme Mujić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.01.2024. godine do 22.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-30-1/24 od 23.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2024. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 22.01.2024. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Interkostalni blok i postoperativni tok u pacijenata podrvgnutih uniportal videoasistiranim torakohirurškim proceduramakandidata dr Amara Kešetovića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.12.2023. godine do 23.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-57-1/24 od 22.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 26.01.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u malom  amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.