Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 04.05.2022. godine


 I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom “Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj hirurgiji žučne kesice” kandidata Almira Sakića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 19.04.2022. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Farmakoterapija urinarnih infekcija kod osoba starije životne dobi kandidatkinje Selme Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.03.2022.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Kvalitet života oboljelih od karcinoma dojke poslije kemoterapije” kandidatkinje Lejle Balvanović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 02.03.2022. godine do 16.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-93-1/22 od 17.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 18.03.2022. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.03.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Obezbjeđenje kvaliteta u farmaceutskoj industriji“ kandidata Nahida Omeraševića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 02.03.2022. godine do 16.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-94-1/22 od 17.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 19.03.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 08.03.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Specifičnosti životnih navika srednjoškolaca“ kandidata Enida Numanovića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.02.2022. godine do 05.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-79-1/22 od 07.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.