Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.06.2024. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom “Efekti desetonedeljnog programiranog treninga na transformaciju antropoloških dimenzija rvača“ kandidata mr. Sedata Baftije, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u prostorijama Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje 3.