Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 11.05.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uticaj ekonomske politike na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine“ kandidatkinje Alene Kamerić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.04.2024. godine do 23.04.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-33-1/24 od 09.05.2024. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 15.05.2024. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII  hrvatske brigade 8.